Zgodovina društva

Društvo Mura Rafting skozi zgodovino zgodba

Društvo Mura Rafting deluje od leta 2005, je prostovoljno, nepridobitno in nestrankarsko združenje posameznikov, ki so se združili zaradi ohranjanja in varovanja naravne in kulturne  dediščine ob/na reki Muri ter promocije turizma.

Društvo s svojimi člani skozi vso leto sodeluje pri organizaciji in soorganizaciji raznih dogodkov (Pohod ob Dnevu Mokrišč, Dan Mure, sodelovanje z Zvezo društev Moja Mura, sodelovanje v kampaniji Rešimo Muro, pomoč pri izvedbi Bűjraških dnevov, sodelovanje na Bioblitzu, izlet na izvir reke Mure, ureditev priveza za čolne v Veržeju  in izvedba raznovrstnih turističnih spustov po reki Muri….).

Temeljne naloge društva so:

  • trajnostna ohranitev reke Mure,
  • ohranitev naravne in kulturne dediščine ob reki Muri,
  • izvedba mednarodnih in okoljevarstveni evropskih projektov (Življenje ob Muri, Mura Raba Tour),
  • promocija turizma ob/na reki Muri (izvedba enodnevnih in dvodnevnih turističnih spustov po reki Muri),
  • soorganizacija tradicionalnega dogodka Dan reke Mure,
  • varovanje prireditev,
  • sodelovanje s strokovnimi institucijami in raznimi društvi,
  • izobraževanje in skrb za podmladek.

Namen in cilj društva je trajnostna ohranitev reke Mure pred izgradnjo hidroelektrarn, izvedba turističnih spustov po reki Muri in organizacija raznih športno-rekreativnih dogodkov za promocijo reke Mure v sodelovanju z raznimi društvi, strokovnimi organizacijami, državnimi organi in lokalno skupnostjo.