Mi in Mura

Reka Mura zgodba

Reka Mura je bila stoletja mejna reka med deželami in regijami in v različnih zgodovinskih časih opisana kot težko prehodna reka. Tako naj bi bilo tudi njeno ime izpeljano iz latinske besede murus, kar pomeni zid, okop, obramba. Po nekaterih virih naj bi njeno ime izhajalo tudi iz slovanskega jezika, iz besede mur, kar pomeni temen, torej temna voda.

In danes reka Mura velja za najbolj ohranjeno nižinsko reko v Sloveniji. Njen »obmurski« log je posebnega ekološkega in naravovarstvenega pomena saj ga krasi izjemna biotska pestrost.

Reka izvira v Nizkih Turah v Avstriji in se po dolgih  465 km  izliva v reko Dravo pri Legradu na Hrvaško Madžarski meji.  Iz Alpske preide v nižinsko reko, za katero je bil nekdaj značilen širok rečni prostor, s številnimi vijugami, rečnimi rokavi, prodišči, poplavnimi logi in mrtvicami. Danes je večji del reke speljan v stalno strugo, a ob njej še vedno najdemo Murine rokave oziroma mrtvice, v katerih se nahajajo redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste (ptice, ribe in dvoživke, kačji pastirji, metulji, hrošči in pajki).

Image

Spoznajte mrtvice reke Mure:

Mrtvice so ostanki Murinih strug, saj je v preteklosti reka zaradi močnega in dolgotrajnega deževja pogosto spreminjala svojo strugo in uničevala mline, brodove, polja in hiše.  Na zadnje se je na široko razlila in poplavila leta 2005. Danes lahko na kolesarski poti ob Muri in številnih učnih poteh ob reki, spoznate življenje ob Muri, številne rastlinske in živalske vrste, ki se nahajajo na rdečem seznamu, bürano mrtvico in še marsikaj (gozdna učna pot Mrtvice reke Mure, Učna pot Bobri,...).


Reka Mura z ohranjeno rečno krajino je na evropski ravni danes prepoznana kot neprecenljivo naravno bogastvo in kot taka sodi v omrežje Natura 2000, hkrati je na Muri pod okriljem mednarodne organizacije UNESKO razglašen biosferni rezervat. Poplavni gozdovi, vlažni in močvirni travniki, mrtvice in rečni rokavi, prodišča in meandri so prepoznavni elementi sveta ob Muri.

Pod okriljem raznih strokovnih inštitucij, društev, naravovarstvenikov, predstavnikov civilne iniciative in posameznikov potekajo številni evropski projekti in čezmejni dogodki za trajnostno ohranitev reke Mure pred izgradnjo hidroelektrarn v katerih aktivno sodeluje tudi društvo Mura Rafting že od leta 2005.